หลักการทางพิษวิทยา = Principles of toxicology /

ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว, ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์, ปัญญา เต็มเจริญ

Main Author: ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว
Other Authors: ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์, ปัญญา เต็มเจริญ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาสรีรวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: TOXICOLOGY
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information