ยาระงับปวด /

ศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา

Main Author: ศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Analgesics
Pain -- drug -- therapy
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Pharmacy, Stack

Call Number: QV95 ศ467ย 2536
Copy 7
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 8
Available
Copy 10
Available
Copy 5
Available
Copy 6
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 9
Available