พืชสมุนไพร /

นิจศิริ เรืองรังษี, พยอม ตันติวัฒน์

Main Author: นิจศิริ เรืองรังษี
Other Authors: พยอม ตันติวัฒน์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2534
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Herbs
Plants, -- Medicinal
สมุนไพร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: SB 351 .H5 น556พ
Copy 11
Available
Copy 12
Available

Satit School, Stack

Call Number: 615.321 น556พ 2534
Copy 0
Available
Copy 0
Available
Copy 17
Available

Pharmacy, Stack

Call Number: QV766 น556พ 2534
Copy 3
Available