ถาม-ตอบทางเคมีคลินิก = Questions-Answers in Clinical Chemistryแnical Chemistry /

พรทิพย์ โล่ห์เลขา, กุลนารี สิริสาลี, บรรณาธิการ

Other Authors: พรทิพย์ โล่ห์เลขา, กุลนารี สิริสาลี, สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย, 2534
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: CHEMISTRY, CLINICAL –– examination questions.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QY90ถ219 2534
Copy 5
Available
Copy 6
Available
Copy 4
Available
Copy 9
Available
Copy 10
Available
Copy 7
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 8
Available