ศัลยศาสตร์วิวัฒน์.

12 /

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ; บรรณาธิการ, ณรงค์ ไวท์ยางกูร, ทองดี ชัยพานิช, เอกชัย กาญจนพิทักษ์

Other Authors: ณรงค์ ไวท์ยางกูร,, ทองดี ชัยพานิช,, เอกชัย กาญจนพิทักษ์,, ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Surgery -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WO5 ศ338 2537
Volume ล.12 Copy 5
Available
Volume ล.12 Copy 1
Available
Volume ล.12 Copy 2
Available
Volume ล.12 Copy 4
Available
Volume ล.12 Copy 3
Available