โรคผิวหนังในเวชปฏิบัติทั่วไป =

Dermatology in general practice /

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ; บรรณาธิการ, สมยศ จารุวิจิตรรัตนา, ปรียา กุลละวณิชย์

Corporate Author: สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
Other Authors: สมยศ จารุวิจิตรรัตนา,, ปรียา กุลละวณิชย์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2534
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Skin Diseases.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WR140 พ956ร 2534
Copy 5
Available
Copy 9
Available
Copy 2
Available
Copy 10
Available
Copy 3
Available
Copy 6
Available
Copy 4
Available
Copy 7
Available

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WR140 พ956ร 2534
Copy 11
Available
Copy 8
Available