หลักและคำพิพากษา :

คำอธิบายพระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 /

สหรัฐ กิติ ศุภการ

Main Author: สหรัฐ กิติ ศุภการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สุนทรี สรรเสริญ, 2564
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5
Subjects: ศาลเยาวชนและครอบครัว -- ไทย
ความผิดในคดีเด็กและเยาวชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กระบวนการยุติธรรมสำหรับเยาวชน -- ไทย
วิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT4720 ส459ห 2564
Copy 1
Checked out Due: 2022-6-28 Recall This
Copy 1
Available