เคมีคลินิกประยุกต์ =

Applied clinical chemistry /

พรทิพย์ โล่ห์เลขา

Main Author: พรทิพย์ โล่ห์เลขา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ชัยเจริญ, 2538
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Chemistry, Clinical.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QY90พ239ค 2538
Copy 5
Available
Copy 2
Available
Copy 7
Available
Copy 4
Available
Copy 6
Available
Copy 1
Available

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: QY90 พ239ค 2538
Copy 3
Available