ความเจ็บปวด :

ประสาทสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา /

โดย ชูศักดิ์ เวชแพศย์.

Main Author: ชูศักดิ์ เวชแพศย์.
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาสรีรวิทยา.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Pain -- physiopathology
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WL704 ช687ค 2532
Copy 3
Available
Copy 2
Available