โรคติดเชื้อของระบบประสาทในประเทศเขตร้อน /

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ; บรรณาธิการ, พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์, สุรางค์ เจียมจรรยา, ดิษยา รัตนากร

No Cover Image
Corporate Author: สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
Other Authors: พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์,, สุรางค์ เจียมจรรยา,, ดิษยา รัตนากร,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย, 2538
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Communicable Diseases
Nervous System Diseases
Tropical Medicine
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WC100ป397ร 2538
Copy 1
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available