สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย (วิทยาศาสตร์การกีฬา) =

Biology of human body in exercise (sports medicine) /

พีระพงศ์ บุญศิริ

Main Author: พีรพงศ์ บุญศิริ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2532
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Exercise
Physical -- Fitness
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QT255พ798ส 2532
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 9
Available
Copy 7
Available
Copy 10
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 6
Available

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: QT255 พ798ส 2532
Copy 8
Available