เวชปฏิบัติ'38 :

เอกสารประกอบการอบรมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ครั้งที่ 24 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2538 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2538 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /

จัดโดยภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมแพทย์เวชปฏบัติทั่วไป

Corporate Author: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
Other Authors: สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : คณะ, 2538
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Family Practice.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WB100 ช762ว 2538
Copy 1
Available