ศัลยศาสตร์วิวัฒน์.

13 /

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

Other Authors: ณรงค์ ไวท์ยางกูร,, ทองดี ชัยพาณิช,, เอกชัย กาญจนพิทักษ์,, ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2538
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Surgery -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WO5 ศ338 2538
Volume ล.13 Copy 2
Available
Volume ล.13 Copy 1
Available