ความแตกต่างของลำดับเบสของยีนเดนเวโลปของเชื้อไวรัสเดงกีที่แยกได้จากผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มีความรุนแรงของโรคแตกต่างกัน /

อัญชลี ศิษยนเรนทร์

No Cover Image
Main Author: อัญชลี ศิษยนเรนทร์
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
Format: THESIS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) สาขาจุลชีววิทยา--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536.
Subjects: DENGUE
DENGUE -- VIRUS
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: W4 อ525ค 2536
Copy 1
Available