รายงานวิจัยเรื่อง พืชสมุนไพรบำบัดพิษสัตว์ = Anti-venom medicinal plants /

คณะผู้วิจัย, สมหมาย กระจ่างลิขิต...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Main Author: สมหมาย กระจ่างลิขิต
Other Authors: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้. โครงการวิจัยสวนสมุนไพรภาคใต้
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: สงขลา : โครงการวิจัยสวนสมุนไพร ภาคใต้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้, 2533
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: HERBS
PLANTS, -- MEDICINAL
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: W 20.5 ส287พ 2533
Copy 1
Available