การศึกษาความรู้และพฤติกรรมของชายผู้ใช้บริการและหญิงโสเภณีในการป้องกันโรคเอดส์จังหวัดลำปาง 2533 = A study on knowledge and preventive behavior against AIDS among high-risk group in Lampang Province /

กิตติ พุฒิกานนท์, ประหยัด แดงสุภา, จิรี รัตนวราห

No Cover Image
Main Author: กิตติ พุฒิกานนท์
Other Authors: ประหยัด แดงุสภา, จิรี รัตนวราห
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: ลำปาง : ศูนย์ระบาดวิทยาภาคเหนือลำปาง กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2533
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME –– prevention & control.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: Res Rep W20.5 ก672ก 2533
Copy 1
Available