รายการประเมินผลเรื่อง การประเมินผลโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ข้าราชการและองค์กรประชาชนในชนบท /

ผู้วิจัย, นาถเฉลียว ยังนันทวัฒนา, ประภาส ศิลปรัศมี

No Cover Image
Main Author: นาถเฉลียว ยังนันทวัฒนา
Other Authors: ประภาส ศิลปรัศมี
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME –– prevention & control.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: Res Rep W20.5 น464ก 2535
Copy 1
Available