การวิจัยเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในสำนักโสเภณีเพื่อป้องกันกามโรคและโรคเอดส์ = Exploration of opportunities to promote condom use in brothels to prevent the spread of AIDS /

โยธิน แสวงดี และ พิมลพรรณ อิศรภักดี

Main Author: โยธิน แสวงดี
Other Authors: พิมลพรรณ อิสรภักดี
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: CONTRACEPTIVE DEVICES, MALE.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: Res Rep W 20.5 ย842ก 2533
Copy 1
Available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: RG136 ย842ก 2533
Copy 2
Available