รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและการใช้ยาสำหรับคนและยาสำหรับสัตว์ 14 พฤษภาคม 2536 ณ ห้องประชุมใหญ่องค์การเภสัชกรรม /

จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชร่วมกันสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและองค์การเภสัชกรรม

No Cover Image
Corporate Author: กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Technology, -- Pharmaceutical -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: สร 1.1/ ว587ร 2536
Copy 1
Available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: RS189 ส228ร 2536
Copy 2
Available