รายงานการสัมมนาเรื่อง "จะพัฒนาประชาธิปไตยอย่างไรให้มั่นคง" ณ ห้องประชุมรัฐสภา วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2536 /

จัดโดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิไตย ในคณะกรรมการเอกลักษ์ของชาติ

No Cover Image
Corporate Author: สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : บริษัทเซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ปจำกัด, 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Democracy –– Thailand –– congresses.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: สร 1.1/ น473ร 2536
Copy 1
Available
Copy 2
Available