ทัศนะจากอินเดีย /

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Main Author: เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
Format: REFFERENCE
Language:
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, 2530
Edition: พิมพ์ครั้งที่1.
Subjects: เทพรัตนราชสุดาฯ -- สยามบรมราชกุมารี, -- สมเด็จพระ, -- 2498-
การเยือนต่างประเทศ -- อินเดีย
อินเดีย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
อินเดีย -- ความเป็นอยู่และประเพณี
อินเดีย -- โบราณวัตถุ
อินเดีย -- โบราณสถาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS414 ท622ท 2530
Copy 1
Available