ทางเลือกในอนาคตของสังคมไทย:

ในทัศนะของนักวิชาการ /

โดย ม.ล. พันธุ์สูรย์ ลดาวัลย์ ; สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร โรเบิร์ต บี. เท็กซ์เตอร์

No Cover Image
Main Author: พันธุ์สูรย์ ลดาวัลย์, ม.ล
Other Authors: สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร, เท็กซ์เตอร์, โรเบิร์ต บี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์, มูลนิธิอาเซีย
Format: BOOKS
Language:
Published: เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; มูลนิธิอาเซีย, 2527
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม –– วิจัย
ไทย –– อารยธรรม
ไทย –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.592.S65 พ574ท 2527
Copy 5
Available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HN700.592.S65 พ575ท 2527
Copy 1
Available
Copy 3
Available