มนุษย์กับสังคม /

ขบวน พลตรี

No Cover Image
Main Author: ขบวน พลตรี
Other Authors: กรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2530
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: สังคมมนุษย์
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ปัญหาสังคม
เทคโนโลยีกับอารยธรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information