ประมวลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

No Cover Image
Other Authors: คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, กระทรวงมหาดไทย
Format: REFFERENCE
Language:
Published: กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2528
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559
พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ป349 2528
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available