บทคัดย่อปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2535 [เมษายน 2535 ถึง มีนาคม 2536] /

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยบูรพา. บัณฑิตวิทยาลัย
Format: THESIS
Language:
Published: ชลบุรี : มหาวิทยาลัย, 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: วิทยานิพนธ์ -- สาระสังเขป
มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยานิพนธ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: Z5055.T5B8 บ125
Copy 1
Available