เจ้านายพระชันษายืนในพระราชวงศ์จักรี /

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเรียบเรียง

Main Author: ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา, 2405-2486.
Other Authors: มูลนิธิสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและ ม.จ. จงจิตรถนอม ดิศกุล
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและ ม.จ. จงจิตรถนอม ดิศกุล, 2530
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: เจ้าฟ้า ชีวประวัติ
ราชสกุล
ราชสำนักและข้าราชสำนัก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: CS1259 ด217จ 2530
Copy 1
Available