พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

Corporate Author: สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2531
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559.
พระราชกรณียกิจ
คุณภาพชีวิต
การพัฒนาการเกษตร
การพัฒนาแหล่งน้ำ
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ส923พ 2531
Copy 1
Available