มองอเมริกามาแก้ปัญหาไทย /

พระเทพเวที [ประยุทธ์ ปยุตโต]

No Cover Image
Main Author: พระเทพเวที [ประยุทธ์]
Other Authors: มูลนิธิโกมล คีมทอง
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมล คีมทอง, 2531
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.
Subjects: ปัญหาสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ไทย –– ภาวะสังคม
สหรัฐอเมริกา –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: BQ4570.S6 พ379ม 2531
Copy 1
Available