สู่ความเป็นผู้จัดการขายเต็มขั้น = Sales manager /

ของ Watler E Vieira ; เรียบเรียงโดย เริงศักดิ์ ปานเจริญ

No Cover Image
Main Author: เวียร่า, วอลเตอร์อี
Other Authors: เริงศักดิ์ ปานเจริญ
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2531
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การจัดการขาย
การขาย
พนักงานเดินตลาด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HF5438.4 ว928ส 2531
Copy 2
Available
Copy 1
Available