พระราชกรณียกิจ:

คำกลอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฉบับชนะการประกวด /

พระมหาสมหวัง สาระภะ

Main Author: สมหวัง สาระภะ, พระมหา
Other Authors: กรมศิลปากร
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559
กวีนิพนธ์ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: PL4209 ว246บ 2531
Copy 2
Available
Copy 1
Available