ศรีทวารวดี:

ประวัติศาสตร์ยุคต้นของสยามประเทศ /

ธิดา สาระยา

Main Author: ธิดา สาระยา
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2532
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: แหล่งโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
เมืองโบราณ
โบราณคดีกับประวัติศาสตร์
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– สมัยแรกเริ่มก่อน, พ.ศ.1800.
ไทย –– โบราณสถาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS576 ธ581ศ 2532
Copy 8
Available
Copy 9
Available
Copy 5
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 6
Available
Copy 7
Available

Architecture, Stack

Call Number: DS576 ธ581ศ 2532
Copy 11
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS576 ธ581ศ 2532
Copy 10
Available