กินเพื่ออายุวัฒนะ:

วิธีแห่งสุขภาพด้วยอาหารตามแบบจีน /

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ; วุฒิชัย มูลศิลป์ แปลและเรียบเรียง

Other Authors: เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, วุฒิชัย มูลศิลป์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2534
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: อาหารจีน
อาหาร การปรุง
โภชนาการ
การแพทย์ จีน
การฝังเข็ม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: RM19 ก677 2534
Copy 3
Available
Copy 5
Available
Copy 6
Available
Copy 9
Available
Copy 1
Available