การอ่านและการเขียนภาษามาลายูด้วยอักษรยาวี /

รัตติยา สาและ ; ปราโมทย์ วงศ์ทองเหลือ บรรณาธิการ

Main Author: รัตติยา สาและ
Other Authors: ปราโมทย์ วงศ์ทองเหลือ, มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป, 2529
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ภาษามาลายู -- การอ่าน
ภาษามาลายู -- การเขียน
ภาษามาลายู -- ตัวอักษร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: PL5111 ร366ก
Copy 1
Available
Copy 3
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL5111 ร366ก
Copy 2
Being repaired Quick Book