ช่างประดิษฐ์ /

เสน่ห์ ธนารัตน์สฤษดิ์

Main Author: เสน่ห์ ธนารัตน์สฤษดิ์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2533
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: สิ่งประดิษฐ์
ศิลปหัตถกรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TT155 ส898ช 2533
Copy 3
Available
Copy 4
Available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: TT155 ส898ช 2533
Copy 2
Available
Copy 5
Available