แนวพระราชดำริด้านการเมืองการปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /

กนก วงษ์ตระหง่าน

No Cover Image
Main Author: กนก วงษ์ตระหง่าน
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันไทยศึกษา
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559.
พระราชดำรัส
พระบรมราโชวาท
ไทย –– กษัตริย์และผู้ครองนคร
ไทย –– การเมืองและการปกครอง –– กรุงรัตนโกสินทร์, 2500-
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ก123น 2531
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Education, Stack

Call Number: 923.1593 ก123น 2531
Copy 1
Available