บทบาทและภาระหน้าที่ของบุคลากรสาธารณสุขระดับตำบล:

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขระดับตำบล /

ประพนธ์ ปิยรัตน์

Main Author: ประพนธ์ ปิยรัตน์
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: บุคลากรสาธารณสุข
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขระดับตำบล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: RA541.T5 ป299บ 2532
Copy 1
Available