การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย /

เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม

Main Author: เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
Other Authors: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2528
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: สิทธิมนุษยชน –– วิจัย
ไทย –– ภาวะเศรษฐกิจ –– 2500-2523--วิจัย
นโยบายเศรษฐกิจ –– ไทย –– วิจัย
ไทย –– ภาวะสังคม –– 2500-2523--วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: JC571 ก763ก 2528
Copy 2
Available