ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม /

พระเทพเวที [ประยุทธ์ ปยุตโต]

Main Author: พระเทพเวที [ประยุทธ์]
Other Authors: มูลนิธิพุทธธรรม
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2533
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การทำงาน
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน
การดำเนินชีวิต
พุทธศาสนา -- เทศนา
พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: BQ4570.L5 พ332ช 2533
Copy 2
Available
Copy 1
Available