222 ข้อควรจำสำหรับนักบริหาร = Business in people /

ของ C. Northcote Parkinson, M.K.Rustomji ; สมชาย พิทยาอุดมฤกษ์

No Cover Image
Main Author: พาร์กินสัน, ซี. นอร์ทโคท
Other Authors: รัสตอมจิ, เอ็ม. เค, สมชาย พิทยาอุดมฤกษ์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2527
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: นักบริหาร
นักธุรกิจ
การบริหารงานบุคคล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HD38.2 พ618ส 2537
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available