เอกสารการาสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร = Foundations of agricultural extension /

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
Format: BOOKS
Language:
Published: นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2526
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การส่งเสริมการเกษตร
การพัฒนาการเกษตร
เกษตรกรรมกับรัฐ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information