เทคโนโลยีดีเซล /

จำนง ถนอม ; อุดม ล้อมวงศ์พานิช

Main Author: จำนง ถนอม
Other Authors: อุดม ล้อมวงศ์พานิช
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน, 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: เครื่องยนต์ดีเซล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: TJ795 จ343ท 2536
Copy 2
Available
Copy 1
Available