ที่สุดของวัสดุช่าง:

ชุดบทเรียนด้วยตนเองวิชาวัสดุช่าง ยึดหลัก ES 102 และชพ 103 /

อรรจน์ ประภาพิทยากร ; พิพัฒน์ เมฆประเสริฐ

Main Author: อรรจน์ ประภาพิทยากร
Other Authors: พิพัฒน์ เมฆประเสริฐ
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 359 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 25 ซม.
Bibliography: บรรณานุกรม : หน้า 328.
ISBN: 9742764476