ความมั่นคงแห่งชาติ : มิติทางประชากร เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม /

พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ ; อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ผู้แปล

Main Author: พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
Other Authors: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์, มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: BOOKS
Language:
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Series: เอกสารทางวิชาการ ; 147.
Subjects: ความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายการทหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: UA10 ค181 2534
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: UA10 ค181 2534
Copy 1
Available