คู่มือช่างกลโรงงาน:

ภาคปฏิบัติ /

โดย ชาญชัย เดชะเสฏฐดี, นพพร ตรีเทวี, สมศักดิ์ ชำนาญทองไพวัลห์

No Cover Image
Main Author: ชาญชัย เดชะเสฏฐดี
Other Authors: นพพร ตรีเทวี, สมศักดิ์ ชำนาญท่องไพวัลห์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดบุ๊คส์, 2528
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: เครื่องจักรกล -- คู่มือปฏิบัติการ
เครื่องมือในการอุตสาหกรรม -- คู่มือปฏิบัติการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: TJ1165 ช485ค 2529
Copy 1
Available
Copy 8
Available
Copy 3
Available
Copy 5
Available
Copy 7
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 6
Available
Copy 9
Available