การบริหารงานบุคคลในวงการศึกษา /

เมธี ปิลันธนานนท์

Main Author: เมธี ปิลันธนานนท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การบริหารงานบุคคล
การศึกษา –– การบริหาร
ครู
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: LB2831.5 ม738ก2
Copy 6
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 5
Available