การศึกษาการกำหนดข้อสมมติเพื่อใช้ในการคาดประมาณประชากรและผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2523-2528 /

กองวางแผนทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

No Cover Image
Corporate Author: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กองวางแผนทรัพยากรมนุษย์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพ : สำนักงาน, 2529
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ภาวะเจริญพันธุ์
การตาย
การย้ายถิ่น
ไทย -- ประชากร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HB850.5.T5 ก522 2529
Copy 1
Available