กลอนลำ-ภูมิปัญญาของอีสาน /

ไพบูลย์ แพงเงิน

Main Author: ไพบูลย์ แพงเงิน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2534
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: หมอลำ
เพลงพื้นเมือง –– ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
แคน
การละเล่น
ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: PN1347 พ978ก 2534
Copy 1
Available
Copy 8
Available
Copy 10
Available
Copy 2
Available