เอนไซม์ทางอาหาร /

โดย ปราณี อ่านเปรื่อง

Main Author: ปราณี อ่านเปรื่อง
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: เอนไซม์
อาหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: TX553.E6 ป446อ 2535
Copy 2
Available
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available

Call Number: TX553.E6 ป446อ 2535
Copy 9
Not available
Copy 10
Not available
Copy 4
Not available
Copy 6
Not available
Copy 8
Not available
Copy 7
Not available
Copy 11
Not available
Copy 12
Not available