หลักการบริหารและจัดการห้องสมุด /

จารุวรรณ สินธุโสภณ

Main Author: จารุวรรณ สินธุโสภณ
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ปรเมษฐ์, 2527
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การบริหารห้องสมุด
ห้องสมุด -- การเงิน
งานเทคนิค -- (ห้องสมุด)
การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Call Number: Z678 จ337ห 2527
Copy 3
Not available
Copy 1
Not available
Copy 4
Not available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: Z678 จ337ห 2527
Copy 2
Available
Copy 5
Available