รายงานการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 [เรื่อง] การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา /

คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์บรรณสารสนเทศ

Corporate Author: การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา [เรื่อง] การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.
Other Authors: ทบวงมหาวิทยาลัย. คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
Format: BOOKS
Language:
Published: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2528
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การประชุม
ห้องสมุด -- การใช้เครื่องจักรกล -- การประชุม
เครือข่ายสารสนเทศ -- การประชุม
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด -- การประชุม
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Call Number: Z675.U5 ร451 2528
Copy 1
Available
Copy 2
Available